Over Bij Sam

bij Sam is een unieke mogelijkheid om als christen te groeien in je geloof. Niet in de eerste plaats door het verwerven van kennis (dat bieden we natuurlijk wel aan) maar vooral door op een intensieve manier samen te spreken, te bidden en te oefenen met de aangereikte thema’s. bij Sam is ooit ontstaan als een cursus pastoraat, maar heeft ook altijd veel betekend voor deelnemers die niet direct pastorale ambities hadden. Als je open wilt staan voor de vormende kracht van de Heilige Geest, is hier voor jou iets te halen.