Tijdsbeslag

Per jaar heeft bij Sam vier bijeenkomsten op een zaterdag en één weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag. Verder word je ingedeeld in een regionale groep, die steeds tussen de bijeenkomsten door bij elkaar komt. Daar kun je het aangebodene samen in een kleinere kring verwerken. De regiogroep kiest met elkaar een datum en tijd uit, meestal zal dat een avond zijn.

Aan huiswerk doen we niet en boeken hoef je ook niet te kopen. Aan deelnemers die wat langer meedraaien vragen we wel eens om een onderdeel van het programma voor te bereiden. In de regel is dat hooguit eens per jaar.

In drie jaar tijd komen alle thema’s van de cursus één keer langs. Maar dat wil niet zeggen dat je drie jaar moet blijven, en ook niet dat je na drie jaar moet stoppen. Heel veel deelnemers vinden dat ze na drie jaar nog niet uitgeleerd zijn en lopen nog een paar jaar langer mee. Er zijn er ook die een jaartje stoppen en dan weer aanhaken.