Organisatie

Bij Sam wordt georganiseerd door een ‘stuurgroep’. De leden van de stuurgroep zijn zelf ook cursusdeelnemers. Zij prikken elk jaar de data voor de bijeenkomsten. kiezen de thema’s uit en zoeken daar inleiders bij. Daarnaast organiseren ze alle praktische zaken rondom de cursus.

Het werk van de cursus is formeel ondergebracht in de Stichting Instituut voor Charismatisch Pastoraat. De stuurgroepleden vormen samen het bestuur van die stichting. Het is een volledige vrijwilligerstaak: Stuurgroepleden krijgen geen financiële vergoeding en betalen voor hun deelname aan de cursus net zoveel als ieder ander. Wel krijgen ze onkosten vergoed die verband houden met het bestuurswerk.

Bij Sam is verbonden met de CWN.