“Een uur aandacht”

Oefenen in een pastorale rol is een belangrijk onderdeel van je vorming. Sinds 2016 doen we dat bijvoorbeeld met de workshop “een uur aandacht” die bij Sam aanbiedt tijdens de conventies ( van de CWN.

Mensen melden zich aan voor deze workshop als ze graag eens een uur hun verhaal willen doen aan een betrokken luisteraar. De luisteraar beperkt zich tot het stellen van verhelderingsvragen.

De luisteraars, dat zijn deelnemers aan bij Sam die zich vrijwillig aanmelden voor deze rol. Eén luisteraar verwoordde zijn ervaring als volgt:

Wat ik mij nog herinner en wat ik wel wil delen, was mijn verbazing.

Dat -gewoon door er te zijn en alleen maar zo nu en dan samen te vatten wat de ander gezegd had- in de ander de ruimte ontstond om met andere ogen naar de vragen te kijken waar die mee zat.

Het gaf mij (toch meer een “prater”) het besef dat God me kan gebruiken als ik alleen maar beschikbaar ben om aan de ander ruimte te geven voor hun verhaal.

En ook dat, met Gods hulp, er in mij werkelijk de ruimte kan ontstaan om de ander gewoon maar aan te horen zonder meteen een mening of (nog erger) een oordeel klaar te hebben.

Dat komt niet vanzelf en ik moet van te voren echt besluiten: nu ga ik gewoon luisteren en niet “er iets van vinden”.

 

 

Categorie: testimonial.