“Meer doorleefd leven”

De vorming heeft mij veel mooie en inspirerende gesprekken opgeleverd, de echtheid van de mens laten zien.

Me meer doen zoeken naar de wijsheid en authenticiteit van het individu (die vaak ook werkt voor het geheel).

Verwonderd zijn (en blijven) over de wijsheid van andere mensen, die inzichten verschaffen voor de volgende stap in je eigen leven.

Ik heb me ontwikkeld in dankbaarheid, voor waar ik sta (en hoe mijn leven nu is vormgegeven) en waar ik stapsgewijs naar toe mag groeien (op een ander tempo dan ik vaak verlang). Ik wil toe naar een leven met meer naastenliefde (voor de (a/A)nder) en zelfkennis – meer doorleefd leven.

G.H., 28 jaar

 

 

 

Categorie: testimonial.