“Een uur aandacht”

Oefenen in een pastorale rol is een belangrijk onderdeel van je vorming. Sinds 2016 doen we dat bijvoorbeeld met de workshop “een uur aandacht” die bij Sam aanbiedt tijdens de conventies ( van de CWN. Mensen melden zich aan voor deze workshop als ze graag eens een uur hun verhaal willen doen aan een betrokken luisteraar. De luisteraar beperkt zich tot het stellen van verhelderingsvragen. De luisteraars, dat zijn deelnemers aan bij Sam die zich vrijwillig aanmelden voor deze rol. Eén luiste...
More

“Meer doorleefd leven”

De vorming heeft mij veel mooie en inspirerende gesprekken opgeleverd, de echtheid van de mens laten zien. Me meer doen zoeken naar de wijsheid en authenticiteit van het individu (die vaak ook werkt voor het geheel). Verwonderd zijn (en blijven) over de wijsheid van andere mensen, die inzichten verschaffen voor de volgende stap in je eigen leven. Ik heb me ontwikkeld in dankbaarheid, voor waar ik sta (en hoe mijn leven nu is vormgegeven) en waar ik stapsgewijs naar toe mag groeien (op e...
More

“mijn schroom los kunnen laten”

Het eerste wat bij me bovenkomt is de belangstelling, aandacht, warmte en vriendschap van de bij Sam leden, met oog en gebed voor mij en mijn situatie. Een groep waar het mogelijk was je geloof echt te delen en samen te vieren. Geloof is voor mij niet iets dat me als vanzelfsprekend komt aanwaaien. Geloven is voor mij echt een werkwoord met soms zegenrijke periodes. In de periode bij Sam heb ik een groot deel van mijn schroom om samen te bidden en elkaar te zegenen los kunnen laten. Het zegenen ...
More