Weekend, “Vierend Leven” 6-8 april

Weekend, “Vierend Leven” over leven met ritme, met medewerking van Thomas Quartier en Christiaan van der Houwen. Thomas Quartier is docent theologie en verbonden aan de St. Willibrords Abdij in Doetinchem. Christaan van der Houwen kennen we van zijn muzikale inbreng bij de conventies van de CWN. Lees hier meer over de opzet van het cursusweekend.
More

“Meer doorleefd leven”

De vorming heeft mij veel mooie en inspirerende gesprekken opgeleverd, de echtheid van de mens laten zien. Me meer doen zoeken naar de wijsheid en authenticiteit van het individu (die vaak ook werkt voor het geheel). Verwonderd zijn (en blijven) over de wijsheid van andere mensen, die inzichten verschaffen voor de volgende stap in je eigen leven. Ik heb me ontwikkeld in dankbaarheid, voor waar ik sta (en hoe mijn leven nu is vormgegeven) en waar ik stapsgewijs naar toe mag groeien (op e...
More

“mijn schroom los kunnen laten”

Het eerste wat bij me bovenkomt is de belangstelling, aandacht, warmte en vriendschap van de bij Sam leden, met oog en gebed voor mij en mijn situatie. Een groep waar het mogelijk was je geloof echt te delen en samen te vieren. Geloof is voor mij niet iets dat me als vanzelfsprekend komt aanwaaien. Geloven is voor mij echt een werkwoord met soms zegenrijke periodes. In de periode bij Sam heb ik een groot deel van mijn schroom om samen te bidden en elkaar te zegenen los kunnen laten. Het zegenen ...
More

“Onderscheiding”

"Onderscheiding": Hoe zie ik wat van God is en wat niet? Wat maakt heel en wat verdeelt? Inleider is prof. dr. Nico den Bok. Den Bok is hoogleraar systematische theologie en verbonden aan de Evangelische Faculteit in Leuven. Daarnaast is hij  werkzaam als predikant in de PKN-wijkgemeente Oost/Centrum in Bussum. Hij behandelt het onderwerp "onderscheiding" vanuit het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn. ”En de Geest leidde Hem naar de woestijn”. Wat zegt dat verhaal ons? Hoe vinden...
More

Weekend, 10-12 mei, “Geestelijke begeleiding”

"Geestelijke begeleiding", het thema van ons weekend in 2019: Wat gebeurt er met mij op mijn weg met God ? Hoe oefen ik, vind ik, houd ik het vol? Ingeleid door Nikolaas Sintobin, Jezuïet en internetpastor. Nikolaas is geboren in Brugge en studeerde rechten, criminologie, financiële economie en notariaat. Na enkele jaren als jurist gewerkt te hebben, sloot hij zich aan bij de sociëteit van Jezus. Hij studeerde filosofie en theologie in Parijs en werd na tien jaar gewijd als priester. Hi...
More