“Onderscheiding”

“Onderscheiding”: Hoe zie ik wat van God is en wat niet? Wat maakt heel en wat verdeelt? Inleider is prof. dr. Nico den Bok. Den Bok is hoogleraar systematische theologie en verbonden aan de Evangelische Faculteit in Leuven. Daarnaast is hij  werkzaam als predikant in de PKN-wijkgemeente Oost/Centrum in Bussum. Hij behandelt het onderwerp “onderscheiding” vanuit het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn. ”En de Geest leidde Hem naar de woestijn”. Wat zegt dat verhaal ons? Hoe vinden we onze weg met God? Hoe luisteren we naar Gods weg in het verhaal van de pastorant?

De lezing van Nico den Bok is bij het secretariaat op te vragen

Categorie: archief.