Wie is Sam ?

Sam heeft iets van…

  • ..van Samuël de profeet, die leerde zeggen “spreek Heer, uw dienaar luistert”…
  • ..van de Samaritaan uit de gelijkenis van Jezus, die de naaste werd van de hulpeloze man…
  • ..van “samen” of zo je wilt “sam-sam”, groeien in gemeenschap met anderen…
  • …van Sam en Moos, ooit  hoofdpersonen in talloze moppen, die humor brengen in de ernst van het leven.

Bij SAM  draait het om luisteren naar God, aandacht voor de mens naast je, om de vormende werking van de omgang met elkaar. Serieus, maar niet té.