“Nabijheid in de kracht van Gods Geest”

“Nabijheid in de kracht van Gods Geest” over charismatisch pastoraat, ingeleid door Elly Veldman. Elly is protestants gemeentepredikant en ouderenpastor in Assen.

Categorie: archief.