Weekend 11-13 juni: “Wie komt er met jou binnen? – pastoraat vanuit de eigen context”

Volgens velen bezit de mens een wezenlijke identiteit, die vastligt in genen en hersenen. Maar als je zo kijkt, dan zijn de anderen volstrekt buiten beeld. Contextueel pastoraat volgt een ander spoor. Om zo te zeggen: Wie je bent tekent zich af in de meest wezenlijke dialoog met voor jou belangrijke anderen. En dus mag je zeggen: Als jij binnenkomt, komen ook die anderen met je mee. Een mens is altijd mens in de verhouding.

Wat dat wil zeggen? Hoe zorg, verantwoordelijkheid en vooral toekomst een plek krijgen, daarover willen we met elkaar in gesprek zijn.

Rein Hoekstra is op dit moment predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk en ook jarenlang predikant geweest in de PKN. Hij is ook bekend uit de tijd dat hij voorzitter was van de CWN. Naast het werk bij ‘In Christus heel’ heeft hij veel ervaring opgedaan met contextueel pastoraat. o.a. met betrekking tot zorgdragen voor een belemmerd kind.

Categorie: Jaarprogramma.