“Pastoraat bij psychische kwetsbaarheid”

In ons leven en in onze pastorale praktijk trekken we soms op met mensen die psychisch kwetsbaar zijn.  Waar ligt de grens tussen pastorale betrokkenheid en professionele psychische zorg. Hoe vullen beiden elkaar aan (de pastor en de psycholoog) en waar moet de pastor oppassen zich niet teveel op het terrein van de GGZ te begeven? Hoe kan in pastoraat goed aangesloten worden op psychische problematiek, welke behoeften liggen er en welk ‘gereedschap’ hebben we daarvoor nodig? Wat is de mogelijke rol van gebed, de helende ruimte van de Geest, naast noodzakelijke psychische zorg? Wat doe je in een pastoraal contact, wanneer je merkt dat het je boven het hoofd groeit, dat de problematiek wellicht te complex is?

De inleiding wordt gedaan door Hilleke Hoekstra

Categorie: Jaarprogramma.