“Bijbel en pastoraat: Bijbellezen als Christelijke levenskunst “

Op 27 januari bespreekt Ilonka Terlouw met ons dit onderwerp

Ilonka Terlouw is ruim 7 jaar gemeentepredikant in de PKN geweest. Sinds september 2022 is ze werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) als onderzoeker en docent Praktische Theologie, waarbij ze zich richt op de waarde van het gebed voor de toekomst van de kerk. Met oog op dit werk is ze in februari 2023 door de PKN beroepen en bevestigd als predikant met bijzondere opdracht voor onderzoek en onderwijs. Ze voelt zich gedreven om God en mensen met elkaar te verbinden. Luisterend naar mensen, naar de vragen waar zij tegenaan lopen – levensvragen, geloofsvragen, vragen van alledag – zoekt ze naar wegen van God voor de gelovige en de kerk van de 21e eeuw.

Categorie: Jaarprogramma.